Opustit studovnu

Světelné vlny

Přdednášející: prof. Petr Malý, Katedra chemické fyziky a optiky MFF UK

Vlny světla mají výjimečné postavení, protože umožňují zrakové vnímání. Optika patří k nejstarším vědám, ale stále se rozvíjí a hraje významnou roli v základním výzkumu i v současné společnosti (spektroskopie, lasery, optická komunikace po internetu, DVD, LED, holografie, optické paměti atd.).

Nahrávka vznikla jako součást cyklu přenášek z moderní fyziky pro středoškoláky, které pořádá Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a OVVP MFF UK.

Print Friendly, PDF & Email