Opustit studovnu

Centrum HiLASE

Centrum HiLASE je výzkumné centrum, které se nachází v Dolních Břežanech u Prahy a spadá pod Fyzikální ústav Akademie věd České republiky. Je unikátní v tom, že spojuje špičkový výzkum s aplikacemi laserů v průmyslu. Primárním cílem výzkumu Centra HiLASE je vývoj nové generace pulzních pevnolátkových diodově čerpaných laserů s vysokým průměrným výkonem v řádu kW a zároveň s vysokou opakovací frekvencí a jejich využítí v několika klíčových oblastech.

Organizačně je Centrum HiLASE rozděleno do šesti celků, z nichž tři jsou týmy výzkumné a tři podpůrné. Vědecké týmy se zaměřují na vývoj pokročilých laserůprůmyslové a vědecké aplikace. Podpůrné týmy se specializují na řízení projektůtransfer technologií a inženýrskou a technickou podporu.

Od roku 2016 centrum provozuje unikátní laserový systém BIVOJ, vůbec první vysoko energetický diodově čerpaný pevnolátkový laser s nanosekundovými impulsy kilowattové třídy na světě. Následně byl v centru vyvinut kompatkní pikosekundový laserový systém PERLA, který je mimo jiné nabízen jako produkt PERLA100.

Tyto laserové systémy jsou v Centru HiLASE využívány pro tři hlavní průmyslové aplikace: laserové zušlechťování povrchů (Laser Shock Peening), laserové mikroobrábění (Laser Micromachining) a určení prahu poškození způsobeného laserem (Laser Induced Damage Threshold).

Budova Centra HiLASE v Dolních Břežanech

Laser Shock Peening (LSP) spočívá v aplikaci laserových pulzů na povrch materiálu k vytvoření tlakových napětí, které prodlouží jeho životnost. Technologie je vhodná především k zušlechťování součástek, které procházejí cyklickým namáháním nebo jsou vystaveny agresivnímu prostředí, a může u nich tedy docházet ke koroznímu praskání. Hlavními výhodami LSP jsou vysoká hlouba vnesených tlakových napětí a možnost zacílit kritická místa i u součástek se složitější geometrií.

Laserové mikroobrábění zahrunje strukturování povrchu, vrtání malých otvorů a velmi přesné řezání. V případě strukturování povrchu se jedná o produkci nano- a mikrometrových struktur pro danou funkcionalizaci povrchu. Lze tak vytvořit například hydrofobní, hydrofilní, či antibakteriální plochy, atd. To představuje šetrnější alternativu k použití chemikálií a nátěrů, které mají negativní vliv na životní prostředí.

Hodnota Laser Induced Damage Threshold (LIDT) je získána opakovaným vystavením optických součástek pulsnímu laseru a určuje maximální množství optické energie (výkonu), které součástka dokáže snést, než dojde k jejímu poškození. Znalost této hodnoty pomůže zajistit bezpečný a spolehlivý provoz laserových systémů.

Ke stažení

Logo Centra HiLASE
Logo Centra HiLASE černé
Logo Centra HiLASE bílé
Moto Centra HiLASE
Dlouhodobá strategie Centra HiLASE
White paper o LSP (ENG)
White paper o LIDT (ENG)
White paper o nanomateriálech (ENG)

Print Friendly, PDF & Email