Opustit studovnu

Slovníček užitečných termínů z oblasti laserů a optiky

Lámeš si hlavu s pojmem z oblasti optiky či laserové fyziky? Pro lepší přehlednost našeho webu jsme připravili tento stručný abecedně řazený slovníček nejčastějších pojmů, které ti při čtení článků v této studovně mohou připadat cizí.

Aktivní prostředí
Srdcem každého laseru je právě aktivní prostředí, v němž při dodávání energie vzniká laserové záření. Může jím být pevná látka, kapalina i plyn.

Buzení/excitace
Dodávání energie do atomů aktivního prostředí

Elektromagnetické spektrum
Stupnice rozdělující elektromagnetické záření na jednotlivá záření se specifickými vlastnostmi na základě vlnové délky a odpovídající frekvence. Se vzestupnou frekvencí obsahuje záření rádiové, mikrovlnné, infračervené, viditelné, ultrafialové, rentgenové a gama.

EUV (Extreme Ultraviolet Litography)
Také česky nazývaná Extrémní ultrafialová litografie, tato vysoce přesná litografická technika využívá super-nabitý xenonový plyn, který emituje ultrafialové světlo, a velmi přesná mikrovrcátka. Díky tomu je vhodná například k výrobě mikročipů.

Koherence (/soufázovost) laserového záření
Všechny vlny obsažené v laserovém záření mají stejnou vlnovou délku.

Laserovat
Aplikovat laser, střílet laserem, využívat laserové záření…

Lom světla
Když světlo dopadne na rozhraní dvou prostředí s rozdílnými optickými vlastnostmi, část se odráží a část se láme, tedy mění směr.

Nízká rozbíhavost laserového paprsku
Laserový svazek je, na rozdíl od obyčejného světla, i na velkou vzdálenost reprezentován úzkým paprskem.

Optické vlákno
Skleněné či plastové vlákno o něco málo silnější než lidský vlas, které přenáší signál pomocí elektromagnetického záření.

Rezonátor
Optická dutina ohraničená zrcadly (jedním obyčejným a jedním polopropustným), kterou u většiny laserů světlo opakovaně prochází. Právě skrze polopropustné zrcadlo vychází z rezonátoru koherentní a monochromatické laserové záření.

Rozptyl světla
Rozptyl (/difuze) světla vzniká odchýlením záření od původního směru malými částicemi (pevnými, kapalnými i plynnými).

Rozptylka (rozptylná čočka)
Optická čočka, která přesměruje rovnoběžné paprsky na rozbíhavé. Uprostřed je tenčí než na okrajích, nejčastěji se používá v brýlích ke korekci krátkozrakosti.

Spojka (spojná čočka)
Optická čočka, která přesměruje rovnoběžné paprsky na sbíhavé. Na okrajích je tenčí než uprostřed a nejčastěji se používá ke korekci dalekozrakosti.

Stimulovaná emise
Tento princip je používaný v laserech k zesilování světla daných vlastností.
Jedná se o emisi koherentního elektromagnetického záření, při které fotony stimulují přechod excitovaného elektronu do základního stavu za současného vyzáření fotonu se stejnými vlastnostmi, které má stimulující foton.

Viditelné spektrum
Viditelné spektrum je částí elektromagnetického spektra, jehož záření je viditelné lidským okem.

Vlnová délka
Vzdálenost mezi dvěma maximy vln světelného záření. Světla různých barev mají různou vlnovou délku (např. červená – 633 nm, zelená – 532 nm, modrá – 470 nm).

Print Friendly, PDF & Email