Opustit studovnu

Co je to světlo? Nezkreslená věda

NEZkreslená věda III: třetí série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky. Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli – totiž NEZ kresleně! Odborným garantem dílu je Mgr. Vojtěch Hanák.

www.otevrenaveda.cz

www.facebook.com/otevrenaveda

Print Friendly, PDF & Email