OP VK

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tématickým programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

OP VK se zaměřuje na oblast rozvoje lidských zdrojů prostřednictvím vzdělávání ve všech jeho rozmanitých formách s důrazem na komplexní systém celoživotního učení, utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulace spolupráce participujících subjektů.

Print Friendly, PDF & Email