Projekt DPSSLasers

„Výzkum a vývoj nové generace vysoce energetických, diodově čerpaných laserů pro aplikace“

Garant projektu: Ing. Tomáš Mocek, Ph.D.

Termín realizace projektu: 27. 7. 2012 – 26. 7. 2015

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0143

Projekt byl zaměřen na vybudování špičkové odborné základny v ČR v rámci dynamicky se rozvíjejících oborů současné fotoniky s vysokým potenciálem pro základní výzkum a aplikační inovace.

Díky projektu byly úspěšně vybudovány dva nové výzkumné týmy pod vedením špičkově kvalifikovaných zahraničních vědců prof. Akiry Endo (GigaphotonWaseda Universty v Japonsku ) a Dr. Antonia Lucianetti (LULI-Ecole Polytechnique ve Francii).

Činnost obou výzkumných týmů umožnila přenést unikátní know-how z oblasti laserových technologií směrem k cílovým skupinám vědecko-výzkumných pracovníků, doktorandů a studentů vysokých škol působících na institucích mimo území hlavního města Prahy. Bylo uspořádáno celkem 25 vzdělávacích akcí (semináře, laserové dny, odborné exkurze v Badatelském centru PALS a laserovém centru HiLASE).

Díky spolupráci s prestižními světovými VaV centry získávali vědci z výzkumných týmů v rámci projektu odborné know-how z oblasti laserových technologií. Bylo zrealizováno 34 pracovních cest, při nichž vědci spolupracovali s vědeckými týmy zahraničních výzkumných institucí. Realizované aktivity sehrály podstatnou roli při budování odborného zázemí v rámci laserového centra HiLASE.

DPSSLasers

Více o projektu