V současných dnech probíhá již třetí ročník letní školy určené pro studenty fyzikálních oborů, kterou společně organizují laserové projekty ELI Beamlines a HiLASE. Letní škola se tento rok koná v prostorách studentských kolejí Univerzity Karlovy v Praze v Holešovičkách. Jako každý rok o ni mají velký zájem zahraniční a tuzemští studenti exaktních oborů zaměřených na laserovou fyziku a optiku. Tento rok letní školu navštívilo přes 60 studentů doktorandského studia.

Letní škola byla zahájena v pondělí 24. srpna úvodním slovem ředitele Fyzikálního ústavu AVČR Jana Řídkého. Tím byla otevřena sekce odborných přednášek zaměřených na vědu a výzkum, jenž se realizuje v badatelských centrech ELI Beamlines a HiLASE. Vědecké aktivity a dosavadní výsledky centra HiLASE představil vedoucí projektu Tomáš Mocek. Za laserový tým ELI Beamlines vystoupil vědec Jonathan Tyler Green. Návštěvníky letní školy seznámil se všemi čtyřmi laserovými systémy, které se v současné době vyvíjí pro centrum ELI Beamlines. Konkrétně se zaměřil na laserový systém 1, jenž staví se svými kolegy v laboratoři Front-end. Experimentální vědec Georg Korn pohovořil o laserových aplikacích, které přinesou nové poznatky potenciálně využitelné v lékařském zobrazování, diagnostice a v rentgenové optice.

V rámci celého týdne mají účastníci letní školy možnost shlédnout přednášky předních výzkumníků z ELI Beamlines a HiLASE. Např. za výzkumný tým specializující se na rentgenové zdroje čerpané ultrakrátkými laserovými pulsy vystoupí Jaroslav Nejdl a francouzský vědec Kim Ta Phuoc. Jednotlivé prezentace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách projektu ELI Beamlines v sekci Letní škola projektů ELI Beamlines a HiLASE – ELISS 2015.