Lasery pro každý den

S precizností laserové techniky se setkáváme denně při těch nejběžnějších úkonech – od skenování čárového kódu v supermarketu po přehrávání oblíbeného cédéčka.

 • Vývoj nových laserových technologií pokračuje
 • Lasery nemusí být drahé – polovodičové lasery řádově jednotky až desítky dolarů
 • V r. 2012 činil celkový objem laserového trhu 7,9 miliard €
 • Polovodičové lasery se podílejí na celkovém obratu více než 50%

Laserové show

laserove-show


Bezpečnostní aplikace


Laserové tiskárny


Meření vzdálenosti


Optická záznamová média


Optické komunikace

Průmysl

Rozdělení laseru pro průmyslové aplikace

prumysl01


Laserové popisování

 • Navařování barviva
 • Odstranění povrchové vrstvy
 • Spálení povrchu

prumysl03

Laserové sváření a řezání

 

 • Sváření – materiál nataven, natavený materiál chráněn proti oxidaci pracovním plynem (Ar, N, …)
 • Řezání – materiál nataven, natavený materiál odfouknut pracovním plynem (Ar, N, …)


Laserové navařování


Šokové vytvrzování

 • V povrchové vrstvě vytvořeno pnutí
 • Zachováno v materiálu
 • Zvyšuje odolnost materiálu
 • Zvyšuje životnost materiálu


Laserová litografie

 • Výroba mikročipů
 • Přesné zobrazování masky na povrch wafferu
 • Po ozáření EUV dochází ke změně vlastností materiálu
 • KrF excimerový laser: 193nm (UV)
 • Použitím imerze a dvojité masky až 11 nm odstup
(používá se 22 nm)
 • Nová generace litografických modulů – 13,5 nm (EUV)
 • Zachováno v materiálu
 • Zvyšuje odolnost materiálu
 • Zvyšuje životnost materiálu


Výhody laserových technologií

 • Rychlost zpracování
 • Velmi dobrá kvalita výsledné plochy
 • Většinou nejsou nutné žádné další dokončovací technologie
 • Na rychlost a kvalitu technologie nemá vliv tvrdost materiálu ani jeho mechanické vlastnosti
 • Malá TOO
 • Obrobky bez mechanické deformace
 • Variabilita tvaru – 2D, 3D pomocí robota
 • Zpracování povrchově upravených povrchů
 • Modifikovatelnost

Lékařství

Obsah pro tuto sekci je v přípravě.

Vojenství

Vojenství

Simulace a prevence – aplikace pro cvičné účely

vojenstvi01


Simulace a prevence – prevence bojových plynů

 • LIDAR – Light Radarvojenstvi02
 • Měření koncentrace bojových látek v ovzduší
 • Měří rozptyl a absorpci laserového záření ve vzduchu
 • Ovlivněna přítomností bojových plynů

Laserové navádění – zaměřování pro přesné navádění raket

vojenstvi03


Laserové navádění – laserové zaměřovače


Protiraketové systémy


Laserové zbraně – fokusace vysokovýkonových laserů


 • Cvičné aplikace
 • Detekce bojových plynů a jiných jedovatých látek
 • Navádění
  • Přesné navádění raket na cíle
  • Laserové zaměřovače
  • Navádění letadel při přistání na improvizovaných letištích či letadlových lodích
 • Protiraketová obrana
 • Laserové zbraně
 • Určitá část vojenských aplikací laseru je tajná

Výzkum

Obsah pro tuto sekci je v přípravě.

Prezentační materiály

Obsah pro tuto sekci je v přípravě.